20200121 武漢肺炎井噴式爆發肯定有人隱瞞疫情 廢柴張建宗禍港殃民!

 • Ng SamNg Sam

  持续时间: 29:29

  吳志森「森直口快」
  邁向4周年!
  samngx123@gmail.com
  #吳志森 #曾志豪 #志森與志豪
  cnmemory.info/users/h_KRmXM4RiQFvOBBDpvC6Q.html
  20200121
  武漢肺炎井噴式爆發肯定有人隱瞞疫情
  廢柴張建宗禍港殃民!
  吳志森「森直口快」# 2215
  邁向4周年!
  samngx123@gmail.com
  #吳志森 #曾志豪 #志森與志豪
  cnmemory.info/users/h_KRmXM4RiQFvOBBDpvC6Q.html
  月訂計劃:
  samngx123gmail.blogspot.hk
  一次付款:
  www.paypal.me/samngx/200
  Paypal: samngx@gmail.com
  「轉數快」1705631
  任何銀行戶口App用這個號碼轉數給我
  HSBC 滙豐銀行 PayMe 93315439
  O! ePay 八達通「好易畀」 93315439
  Tap & Go 拍住賞 93315439
  劃線支票:吳志森/NG CHI SUM
  改咗地址啦!
  香港新界
  馬鞍山郵局郵箱264號
  吳志森收
  NG CHI SUM
  PO Box 264
  Ma On Shan Post Office
  N.T., HONG KONG
  存入銀行戶口:
  如要戶口號碼,請Facebook PM我
  電郵都可以:samngx123@gmail.com

Chan Ken
Chan Ken

張建宗只是等退休 真正禍手是林鄭

2 个月 前
牛奶瓶
牛奶瓶

越來越多view㗎啦放心...不過最好唔好咁多啦…

2 个月 前
ming fung
ming fung

香港班閪官剩係識擦鞋派錢,派利益比大陸閪,官商鈎結,醫院,老人院,公屋唔能搞!

2 个月 前
ming fung
ming fung

因為虫國是靠三代女人出嚟做妓女才可以生存,亦即係有3代廢柴男人依靠女人才能夠生存!

2 个月 前
YcZoo Channel
YcZoo Channel

我想問吃野味與吃豬牛羊有何分别呢? 我對吃别人與自己的寵物及受保護動物也非常反感, 但為何要批評中國人吃其它别的動物如竹鼠呢? 問題應該集中在檢疫與衛生上, 而不是批評中國人吃野味的習慣; 其實, 西方國家也喜歡吃野味, 如鹿, 兔子, 袋鼠與松鼠, 我常不太明白他們批評什麼中國人吃野味的習慣

2 个月 前
Tang打狗棒
Tang打狗棒

香港廢柴官員,唔死無用,希望佢全家感染“武漢肺炎”而死。

2 个月 前
David Wong
David Wong

世上有一門好邪嘅內功, 功力深厚嘅話, 可以令好多人相信嗰隻唔係鹿🦌, 而係一隻 馬🐎 ..... 叫 “屍吼功” 不過, 用係人命關天嘅事上, 就真係火都嚟埋!!

2 个月 前
Eric Chan
Eric Chan

仲有, 鑊鑊都係大陸野味出事, 但啲大陸人就屢錯屢犯, 共產黨明顯冇做過任何改善工作, 包括管制飼養, 屠宰, 售賣等!! 除左管制, 就連任何教育人民的工作, 都似乎完全欠奉, 剩係掛住拉維吾爾人去勞改, 偏偏沙士元兇就唔勞改, 攪到累街坊攬炒晒全國!! 大陸啲野香港管唔到, 但呢班狗官連把關都失職, 明明聖誕節期間已經傳出有爆發, 仲係到闊佬懶理, 大陸講咩就信咩!! 最PK 就係而家習帝都落左聖旨啦, 連武漢都話鎖城, 呢班狗官同港共保皇黨, 仲好似驚激嬲大陸, 唔肯全面落閘, 萬一沙士重臨, 呢班狗官同保皇黨肯定要負全責!!

2 个月 前
Eric Chan
Eric Chan

沙士03 年, 到而家足足17 年, 單程証就每年增加5 萬人, 即係香港多左成一百萬人, 但醫院起多左幾間? 根本特衰正苦就完全冇吸取過教訓, 冇做到任何應對疫情準備!! 一味係到縮骨, 為左HARD SELL醫保, 一直唔肯加大醫療開支, 盡量壓縮公共醫院資源, 包括病床, 醫生, 護士人手都遠遠超出負荷, 企圖迫市民買保險去幫趁私家醫院!! 今朝覺屁煩同陳健康就打去港台, 扮晒野關心市民, 猛鬧將見祖宗班狗官準備不足!! 但聽番佢地既建議, , 其實都係三幅屁, 主持問佢地, 話王任匡提議全面封鎖大陸邊界, 佢地當然話唔需要啦, 又藉口話猿國踴咁專家級, 都未話要就推卸左啦!! 至於隔離病人, 又係用番啲渡假村, 簡直荒謬到爆!! 03 年沙士就話前所未有, 徵用渡假村可算權宜之計, 但事隔成廿年, 正苦理應對類似重大事情有所準備啦, 點知原來就要用番啲舊橋, 廢到冇朋友!! 如果真正要做, 呢廿年起碼要起多廿間醫院, 全港每區多起一間, 咁就差不多喇!! 但正苦做過啲咩? 一味醫保, 一味昆人買保險, 成一百萬大陸人落左黎, 房屋, 醫院遠遠追唔上, 單程証又唔肯撤回, 咁點收科呢?

2 个月 前
Eric Chan
Eric Chan

沙士03 年, 到而家足足17 年, 單程証就每年增加5 萬人, 即係香港多左成一百萬人, 但醫院起多左幾間? 根本特衰正苦就完全吸取過教訓, 冇做到任何應對疫情準備!! 一味係到縮骨, 為左HARD SELL醫保, 一直唔肯加大醫療開支, 盡量壓縮公共醫院資源, 包括病床, 醫生, 護士人手都遠遠超出負荷, 企圖迫市民買保險去幫趁私家醫院!! 今朝覺屁煩同陳健康就打去港台, 扮晒野關心市民, 占猛鬧將見祖宗班狗官準備不足!! 但聽番佢地既建議, , 其實都係三幅屁, 主持問佢地, 話王任匡提議全面封鎖大陸邊界, 佢地當然話唔需要啦, 又藉口話猿國踴咁專家級, 都未話要就推卸左啦!! 至於隔離病人, 又係用番啲渡假村, 簡直荒謬到爆!! 03 年沙士就話前所未有, 徵用渡假村可算權宜之計, 但事隔成廿年, 正苦理應對類似重大事情有所準備啦, 點知原來就要用番啲舊橋, 廢到冇朋友!! 如果真正要做, 呢廿年起碼要起多廿間醫院, 全港每區多起一間, 咁就差不多喇!! 但正苦做過啲咩? 一味醫保, 一味昆人買保險, 成一百萬大陸人落左黎, 房屋, 醫院遠遠追唔上, 單程証又唔肯撤回, 咁點收科呢?

2 个月 前
关键词
关键词

香港的救世主來了

2 个月 前
ga ga
ga ga

加油

2 个月 前
siu sum Leung
siu sum Leung

公立醫院邊有咁多床位呀?現在已爆棚啦!做好心理準備又一次沙士抗疫,但今次係確定係人禍!😡

2 个月 前
yo yo
yo yo

陸客唔改變飲食習慣,背脊向天都食,細菌病毒陸斷會來,試過沙示都未識驚,仲週圍遊走玩樂,自私自利,引起民怨驚惶,質素差嘅陸客,真是腦殘白痴。😠

2 个月 前
Ong Ernie
Ong Ernie

Sharing of the actual situation, is very important. No more hiding of the seriousness of the situation.

2 个月 前
Chau Chau
Chau Chau

森哥, 少人因為你太斯文! 同豪仔錄影一段講好多好多粗口才行!唔講粗口點得!!!

2 个月 前
Ong Ernie
Ong Ernie

To create a travelling pass after tested negative of the virus. If the situation is getting worse would be good idea.

2 个月 前
Ong Ernie
Ong Ernie

The corona virus is highly likely to be able mutate inside a human body. The mutilation of the virus can cross into something stronger that SARS. let's hope that it would not come to these stage. We hope that the China government would stop covering up any information and try to contain the virus to the best of it's abilities. Banning or cut down travelling would be the best solution.

2 个月 前
Hakka
Hakka

Like !

2 个月 前
f l
f l

捉張廢宗撘一次高铁來回武漢和香港,睇他敢不敢坐,他真是廢柴

2 个月 前
suk fong ng
suk fong ng

Good youtuber

2 个月 前
Madalina Wong
Madalina Wong

森哥,你將問题複雜化,會令镸官難以下台!

2 个月 前
Smp Smp
Smp Smp

將送终用腦殘思想手法去進行抗疫工位!??它個腦巳经帶菌吧!?成日以四四六六!求求其其!左閃右避!擦擦抹抹托托手法!等住咬糧!👉👎👎👎😬😲😔😔😔😔😋😋😋😎

2 个月 前
HK Ng
HK Ng

你想講乜照講,總有某啲話題吸引啲,有啲無咁吸引,憑良心說話係黃絲本質,OK?

2 个月 前
gloria anne ng
gloria anne ng

There is No Honor System in the Mainland China ! Almost everyone can lie for their own personal agenda !!

2 个月 前
Kai Hung Poon
Kai Hung Poon

好似爛賭鬼一樣、越輸越多、冚唔住啦、幾拾條數、一定要通天啦。

2 个月 前
arnold chan
arnold chan

吳SIR~共產黨係無神論?

2 个月 前
Gordon Rauschenberger
Gordon Rauschenberger

剛剛ABC news 播美國己有一宗病疫, 男患者五十歲上星期從武漢回來西雅圖, 沒有去個海鮮市場,現在正在隔離觀察

2 个月 前
齐三星
齐三星

吴老师,华农兄弟那个是养殖竹鼠,不算野味吧。

2 个月 前
Chuck cao bang
Chuck cao bang

Dislike 的希望本週染上武漢愛國非典

2 个月 前
JJ Kwok
JJ Kwok

有一仟張帆布牀😡

2 个月 前
V老篤
V老篤

沙士殉職謝婉雯醫生… 希望香港人不會遺忘… 😭😭😭😭😭😭😭😭😭

2 个月 前
Ketty Lee
Ketty Lee

大陸人唔准離開大陸,總是累人累物

2 个月 前
JJ Kwok
JJ Kwok

👍

2 个月 前
casey wong
casey wong

偉大的租國話冇末就係冇囉

2 个月 前
Christianna Lau
Christianna Lau

支持三個專業嘅精神,

2 个月 前
Christianna Lau
Christianna Lau

支持森哥專業精神

2 个月 前
yim chan
yim chan

可以去新屋嶺隔離!

2 个月 前
Tennis
Tennis

中国这时真美好

2 个月 前
David Lai
David Lai

張建中 槍决

2 个月 前
L Fanny
L Fanny

香港關口防疫真係夠!睇埋大陸黎既旅客無知既訪問,真係只有靠自己吧!

2 个月 前
大雄
大雄

是北潭涌,保良局渡假村。

2 个月 前
大雄
大雄

森哥,袁國勇黄昏時已澄凊,那快速測試方法是由港大研製,經深圳驗證,才上架,武漢方面是得到快速測試方法后才可快速確疹。武漢方面是能力有限,不能及時控制情况,但他們警覺性卻嚴重不足,可悲。

2 个月 前
Imonfire
Imonfire

愛國病毒都反了?? 喂大陸既同志們~ 剛剛有報道指, 食熊肉可以預防架, 仲要指定係果隻著衫唔著褲既熊, 生食喎! 食完保證終生免疫, 手快有手慢冇!! 仲等??

2 个月 前
doreme2017
doreme2017

將部分警察嘅人工扣出嚟加俾啲醫䕶人員。

2 个月 前
doreme2017
doreme2017

林鄭都講咗自己乜鬼都冇、凈係得番堆警察,警察至叻殺人,唔識殺菌!

2 个月 前
Sabrina Shum
Sabrina Shum

科研唔同政治掛鉤?我有四個字:畝產萬斤

2 个月 前
Vong k h
Vong k h

有事都是平民死吾到高層,所以說可防可控

2 个月 前
Chun Lam Lee
Chun Lam Lee

愛國藍絲真係唔好帶口罩 邊個帶就邊個唔信黨 係反叛人士

2 个月 前
ViVi Fa
ViVi Fa

壯陽😂

2 个月 前
loveloveme725
loveloveme725

今日北京過關返香港,上飛機前完全唔洗量體溫。 不過之前香港就算有紅外線量體溫, 我發住燒都過到,冇人捉

2 个月 前
Anna the Grace
Anna the Grace

支持森哥!真正為香港好的香港傳媒人! 大家快快拉大隊抗爭要求高鐵全面啟動檢疫措施,大括林鄭政府一巴!

2 个月 前
Ka Wai Ho
Ka Wai Ho

中共官員玩遮瞞? 累及全世界!

2 个月 前
Lusie Bong
Lusie Bong

支持sam哥💪💪💪👏👏👏

2 个月 前
younggrandma
younggrandma

This epidermic will become big news somehow. If we don't talk about it, china is happier.

2 个月 前
wo yoo
wo yoo

政府官員咁高人工,無理由唔識裝三十多部空氣清新機在出境處,申報表應該在車廂或機上面填好,點會迫爆出境處!

2 个月 前
fat Yip
fat Yip

吳先生,你真係唔識嘢,習近平肯定係神,不過係瘟神!😷😲😂😂😂😂😂😂😂

2 个月 前
Roghtdiamond Wing
Roghtdiamond Wing

感謝森哥!香港需要你

2 个月 前
HK SKYLARK
HK SKYLARK

廢柴再廢也是柴!為特區發熱發光直至入棺才!

2 个月 前
ka sound Lee
ka sound Lee

森哥👍

2 个月 前
志千里
志千里

多謝森哥!祝您身體健康新年快樂!加油!繼續為港發聲!!

2 个月 前
Seng Cheung
Seng Cheung

唔係無興趣,係好無奈,台、港、澳三地防疫能力最弱係香港呀! 董建華嘅醫療團隊好啲呢定係林鄭嘅醫療團隊吖?唔使問亞貴啦----係嘛? 總之災難要發生都係無得避,天要落雨娘要嫁人,是福不是禍,是禍躲不過。

2 个月 前
Kai Hung Poon
Kai Hung Poon

袁國勇講、想信大陸沒有隠瞞、恭喜發財、袁國勇有錢途了

2 个月 前
WANG飞升
WANG飞升

狼仔肉?

2 个月 前
亡國人亡國人
亡國人亡國人

點只一個,係整個廢柴政府,淋病官剑無恥胆自大,廢柴官低氣

2 个月 前
光復香港時代革命
光復香港時代革命

講今日唔洗驚既官員 醫生 如果香港有人發病叫佢地親自落場 唔好叫其他人幫手

2 个月 前
ChiNazi 2019
ChiNazi 2019

所以話, 狆蟈共產黨是世界最大毒瘤, 被共產黨洗腦的狆蟈人都是癌細胞, 狆蟈人出國等同癌細胞到處擴散

2 个月 前
Shirley Yip
Shirley Yip

2003年五十萬人遊行+ 非典型肺炎 2019年送中條條例,二百萬遊行+武漢肺炎

2 个月 前
man_kin ip
man_kin ip

真的無獨有偶,香港泛民主政黨能否在立法會選舉再下一城,就要靠自己,好自為之了……

个月 前
Shirley Yip
Shirley Yip

@VM M 多谢你幇我講出重點🙏

2 个月 前
VM M
VM M

強推不義法例,就有疫症

2 个月 前
Kinkikinkiq
Kinkikinkiq

腦殘藍屍要堅持唔戴口罩啊~咪扮病借啲意戴口罩😇農曆新年返大陸玩啦

2 个月 前
LouGau
LouGau

提高聽衆防肺炎意息,你建一功

2 个月 前
kam tong wong
kam tong wong

習BB新時代殘腦可治武漢肺炎,我的強國十分偉大得了。

2 个月 前
janebo Chan
janebo Chan

什么數子都不要相信...大國什么都是假...旦都有假何況數字呢

2 个月 前
janebo Chan
janebo Chan

立蒙面法的禍首.....那個年年考第一,還有大面馬,光頭佬和四眼魔鬼,眼糞佬和一排大話說慌佬都要問斬....這班objects不要戴口罩以死報支持立法之罪才對得住香港人

2 个月 前
獅子吼
獅子吼

誰不準戴口罩😷😷😷是千古罪人👎👎👎

2 个月 前
Joe Lai
Joe Lai

廢人宗,廢之中的極品

2 个月 前
yin fred
yin fred

放心,張建宗好快會人如其名,同音字-將見終

2 个月 前
David Cheung
David Cheung

森哥,就係因為食咗野味,先至唔虧。如果無野味食,中國人口即刻減少!

2 个月 前
lailing Ho
lailing Ho

試過沙士,還應該有心理準備才是,香港政府真愚昧的

2 个月 前
Terry Sun
Terry Sun

話佢係廢柴都影衰條柴

2 个月 前
Amigo Leung
Amigo Leung

日日都會睇森哥嘅片!今日喺微博見到有人發喺武漢醫院嘅微博,開頭D評論仲安慰距~後來越來越多人加入罵戰話想搞亂國家影響治安~大陸係一個魯迅筆下人吃人的社會,我唔希望見到香港會變成咁

2 个月 前
Sim Li
Sim Li

有家禽吃,還要吃山珍野味,不信鬼神不信因果。 羊死為人,人死為羊。 南無阿彌陀佛

2 个月 前

下一个

【真相】生化怪人都市傳說 | PowPow

3:53